Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjno@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Bielsko-Biała, dnia 08 września 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1112.7.2020

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej poszukuje pracownika na wolne stanowisko
sekretarki/sekretarza w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę)
w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej.

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury ogłoszenia należy przesłać w terminie
do dnia 24 września 2020 r. na adres siedziby Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79,
43-300 Bielsko-Biała lub przesłać na wskazany powyżej adres z adnotacją na kopercie
"oferta pracy - konkurs PO IV WOS 1112.7.2020".

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

    


 

Bielsko-Biała, dnia 07 sierpnia 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1111.8.2020

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku
o pracownikach sądów i prokuratur (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze z obowiązkiem odbycia staż urzędniczego:

stanowisko: DYREKTOR FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY
liczba etatów: 1 etat (umowa o pracę)
miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury konkursu należy przesłać w terminie
do dnia 21 sierpnia 2020 r. na adres siedziby Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79,
43-300 Bielsko-Biała lub przesłać na wskazany powyżej adres z adnotacją na kopercie
"oferta pracy - konkurs PO IV WOS 1111.8.2020".

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

     

 


 Bielsko-Biała, dnia 10 września 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1111.8.2020

Lista

kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

sygnatura PO IV WOS 1111.8.2020,

na stanowisko urzędnicze, z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego,

Dyrektora Finansowo-Administracyjnego

w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej

(umowa o pracę - 1 etat).

 

Sekretarz komisji

Ewa Krzempek


 

Bielsko-Biała, dnia 03 sierpnia 2020 r.

Sygnatura PO IV WOS 1111.7.2020

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego:

stanowisko: INSPEKTOR ds. BHP/INSPEKTOR ds. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
liczba etatów: łączny wymiar 1/4 etatu (umowa o pracę)
miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej i podległe prokuratury
rejonowe na terenie Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca.

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury konkursu należy przesłać w terminie
do dnia 31 sierpnia 2020 r. na adres siedziby Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej,
ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała z adnotacją na kopercie
"oferta pracy - konkurs PO IV WOS 1111.7.2020".

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

    


 

Bielsko-Biała, dnia 03 czerwca 2020 r.

sygnatura: PO IV WOS 1111.6.2020

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia
1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na
stanowisko urzędnicze z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego:

stanowisko: DYREKTOR FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY
liczba etatów: 1 etat (umowa o pracę)
miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

 

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury konkursu należy przesłać w terminie
do dnia 19 czerwca 2020 r. na adres siedziby Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79,
43-300 Bielsko-Biała lub przesłać na wskazany powyżej adres z adnotacją na kopercie
"oferta pracy - konkurs PO IV WOS 1111.6.2020".

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

     

 


 Bielsko-Biała, dnia 30 czerwca 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1111.6.2020

Informacja
o wynikach I etapu konkursu
o sygn. PO IV WOS 1111.6.2020,
na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego
w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej
(umowa o pracę 1 etat).

 

Sekretarz Komisji

mgr Aneta Machejek-Bąk

 

 


 

Bielsko-Biała, dnia 20 maja 2020 r.

sygnatura: PO IV WOS 1111.5.2020

 

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na
stanowisko urzędnicze z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego:

stanowisko: INSPEKTOR ds. BHP/INSPEKTOR ds. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
liczba etatów: łączny wymiar 1/4 etatu (umowa o pracę)
miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej i podległe prokuratury
rejonowe na terenie Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

    


 Bielsko-Biała, dnia 16 lipca 2020 r.

sygnatura: PO IV WOS 1111.5.2020

Informacja

o sposobie rozstrzygnięcia konkursu
sygn. PO IV WOS 1111.5.2020,
naboru kandydata na stanowisko urzędnicze z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego,
Inspektor ds. bhp/Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej (umowa o pracę - 1/4 etatu).

 

Sekretarz Komisji

Ewa Krzempek