Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjno@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Bielsko-Biała, dnia 27 marca 2020 r.

Sygn.: PO IV WOS 1111.3.2020

OGŁOSZENIE

 

Prokurator Okręgowy w Bielsku - Białej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na
stanowisko urzędnicze z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego:

stanowisko: INSPEKTOR ds. BHP/INSPEKTOR ds. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
liczba etatów: łączny wymiar 1/4 etatu (umowa o pracę)
miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej i podległe prokuratury
rejonowe na terenie Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca.

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 

 


 

Bielsko-Biała, dnia 11 marca 2020 r.

Sygn. PO IV WOS 1111.11.2019

Informacja o sposobie zakończenia konkursu
sygn. PO IV WOS 1111.11.2019,
naboru kandydata na stanowisko urzędnicze z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego,

Inspektora ds. BHP / Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej

w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej i podległych prokuraturach rejonowych.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


 

Bielsko-Biała, dnia 02 marca 2020 r.

Sygn.: PO IV WOS 1112.3.2020

OGŁOSZENIE

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej poszukuje pracownika na stanowisko sprzątaczki
w wymiarze 1/4 etatu (umowa o pracę)
w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Żywcu.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

    

 


 Bielsko-Biała, dnia 27 marca 2020 r.

Sygn.: PO IV WOS 1112.3.2020

OGŁOSZENIE

 

W sprawie zmiany ogłoszenia z dnia 02 marca 2020 r., sygn. PO IV WOS 1112.3.2020
o naborze na stanowisko sprzątaczki w wymiarze 1/4 etatu (umowa o pracę) w okręgu
Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.
Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Żywcu.

 

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 15 kwietnia 2020 r.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


 

Bielsko-Biała, dnia 27 lutego 2020 r.

Sygn. PO IV WOS 1111.2.2020

OGŁOSZENIE

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
o konkursie na stanowisko
ASYSTENTA PROKURATORA

Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 180 § 1 ustawy
z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 740 ze zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania
konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838), ogłasza konkurs na
stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Nazwa i adres prokuratury: 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała

Oznaczenie konkursu:

PO IV WOS 1111.2.2020

Liczba wolnych stanowisk oraz miejsce wykonywania pracy:

1 etat - Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała
1 etat - Prokuratura Rejonowa w Żywcu, ul. Powstańców Śląskich 9, 34-300 Żywiec

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

   

 


 Bielsko-Biała, dnia 02 kwietnia 2020 r.

Sygn.: PO IV WOS 1111.2.2020

OGŁOSZENIE

w sprawie zawieszenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu
Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
sygn. PO IV WOS 1111.2.2020

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
oraz związaną z tym zmianą organizacji pracy Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
oraz podległych jednostek rejonowych konkurs na stanowisko asystenta
prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, sygn. PO IV WOS 1111.2.2020
zostaje zawieszony i zostanie wznowiony po odwołaniu stanu epidemii.

Termin przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu wyznaczony na dzień
6 kwietnia 2020 r. zostaje odwołany.

 

Zastępca
Prokuratora Okręgowego

Damian Sztachelek
Przewodniczący Komisji

 


 

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1112.2.2020

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej poszukuje pracownika na 1 wolne stanowisko
sekretarki/sekretarza w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa)
w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Cieszynie.

 

Z-ca Prokuratora Okręgowego

Damian Sztachelek