Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Bielsko-Biała, dnia 20 stycznia 2021 r.

Sygnatura PO IV WOS 1112.2.2021

 

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej poszukuje pracownika na wolne stanowisko
sekretarki/sekretarza w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa)
w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury ogłoszenia należy składać w terminie
do dnia 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79,
43-400 Bielsko-Biała lub przesłać na wskazany powyżej adres, z adnotacją na kopercie "oferta
pracy PO IV WOS 1112.2.2021".

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

    

 


 

Bielsko-Biała, dnia 30 listopada 2020 roku

Sygnatura: PO IV WOS 1111.11.2020

Protokół z przeprowadzenia I etapu konkursu
na staż urzędniczy na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu (umowa o pracę – 1 etat)

 


 

Bielsko-Biała, dnia 20 października 2020 roku

Sygnatura: PO IV WOS 1111.11.2020

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r.
o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577)
ogłasza konkurs na staż urzędniczy w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej:

stanowisko: STAŻYSTA w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu
liczba etatów: 1 etat (umowa o pracę)
miejsce wykonywania pracy: Żywiec.

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury konkursu należy przesłać w terminie
do dnia 03 listopada 2020 r. na adres siedziby Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej,
ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała
z adnotacją na kopercie "oferta pracy - konkurs PO IV WOS 1111.11.2020".

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

     


 Bielsko-Bielsko, dnia 09 grudnia 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1111.11.2020

Lista
osób zakwalifikowanych do III etapu Konkursu

sygn. PO IV WOS 1111.11.2020,

naboru kandydata na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu
(umowa o pracę - 1 etat).

 

Sekretarz Komisji

Ewa Krzempek

 


 Bielsko-Biała, dnia 18 grudnia 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1111.11.2020

Kandydatka wybrana w konkursie,
sygn. PO IV WOS 1111.11.2020, na staż urzędniczy,

na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu
(umowa o pracę - 1 etat).

 

Sekretarz Komisji

Ewa Krzempek

 

 


Bielsko-Biała, dnia 18 grudnia 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1111.11.2020

LISTA REZERWOWA

kandydatek po przeprowadzeniu konkursu
sygn. PO IV WOS 1111.11.2020, na staż urzędniczy,

na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu
(umowa o pracę - 1 etat).

 

Sekretarz Komisji

Ewa Krzempek

 


 

Bielsko-Biała, dnia 6 października 2020 r.

sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.9.2020

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na staż urzędniczy w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej:

stanowisko: STAŻYSTA
w Prokuraturze Rejonowej Bielsko - Biała - Południe w Bielsku - Białej
liczba etatów: I etat (umowa o pracę) 
miejsce wykonywania pracy: Bielsko - Biała

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury konkursu należy przesłać w terminie do dnia 21 października 2020 r. na adres siedziby Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała z adnotacja na kopercie "oferta pracy - konkurs PO IV WOS 1111.9.2020"

 

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


 Bielsko-Biała, dnia 18 października 2020 r.

 

Protokół z przeprowadzenia I etapu konkursu o sygnaturze PO IV WOS 1111.9.2020 – lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

 

 


 Bielsko-Biała, dnia 24 listopada 2020 r.

 

 Zmiana terminu II etapu konkursu PO IV WOS 1111.9.2020

 

 


 

 Bielsko-Biała, dnia 02 grudnia 2020 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursuBielsko-Biała, dnia 10 grudnia 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1111.9.2020

Lista
zawierająca imię i nazwisko kandydata wybranego
na staż urzędniczy - na stanowisko STAŻYSTY
w Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej
(umowa o pracę - 1 etat).

 

Sekretarz Komisji

Ewa Krzempek

 


Bielsko-Biała, dnia 10 grudnia 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1111.9.2020

Lista rezerwowa
kandydatów po przeprowadzeniu konkursu
na staż urzędniczy - na stanowisko STAŻYSTY
w Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej
(umowa o pracę - 1 etat).

 

Sekretarz Komisji

Ewa Krzempek

 


 

Bielsko-Biała, dnia 25 września 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1111.10.2020

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577)
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego:

stanowisko: INSTEKTOR ds. BHP / INSPEKTOR ds. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
liczba etatów: łączny wymiar 1/4 etatu (umowa o pracę)
miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej i podległe prokuratury rejonowe
na terenie Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca.

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury konkursu należy przesłać w terminie
do dnia 31 października 2020 r. na adres siedziby Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej,
ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała
z adnotacją na kopercie "oferta pracy - konkurs PO IV WOS 1111.10.2020".

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

    


 Bielsko-Biała, dnia 08 grudnia 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1111.10.2020

Lista kandydatów
zakwalifikowanych do II etapu konkursu

sygn.: PO IV WOS 1111.10.2020

naboru kandydata na stanowisko urzędnicze, z obowiązkiem odbycia
stażu urzędniczego,

Inspektora ds. BHP/Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej
w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej
(umowa o pracę - 1/4 etatu).

 

Sekretarz Komisji

Ewa Krzempek

 


 Bielsko-Biała, dnia 18 grudnia 2020 r.

Sygnatura: PO IV WOS 1111.10.2020

Kandydatka wybrana w konkursie, sygn. PO IV WOS 1111.10.2020,
na stanowisko urzędnicze, z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego,

Inspektora ds. BHP/Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej
w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej
(umowa o pracę - 1/4 etatu)

 

Sekretarz Komisji

Ewa Krzempek