Nieruchomości:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej posiada budynki i lokale :

L.p.

jednostka organizacyjna

adres budynku, lub lokalu

forma własności

powierzchnia w m2

wartość bilansowa na dzień 31.12.2018 r.

1

Prokuratura Okręgowa
w Bielsku - Białej

Bielsko - Biała 
ul. Legionów 79

trwały zarząd

1.757,56

12 688 798,34 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku - Białej

Bielsko - Biała ul. Listopadowa 31

trwały zarząd

1.094

257 495,68 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Południe
w Bielsku-Białej

Bielsko - Biała ul. Sobieskiego 9

trwały zarząd

1.320

151 499,12 zł

Prokuratura Rejonowa
w Cieszynie

Cieszyn ul. Gancarska 8

lokal użyczenie

669

x

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu

Żywiec ul. Powstańców Śląskich 9

trwały zarząd

1.198

1 489 000,00 zł

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu

Żywiec ul. Powstańców Śląskich 9

trwały zarząd

23

24 700,00 zł

Grunty

L.p.

jednostka organizacyjna

położenie gruntu

forma własności

powierzchnia w m2

wartość na dzień 31.12.2018 r.

1

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

Cieszyn ul. Wojska Polskiego 5

trwały zarząd

4 065

87 828,91 zł

 

Środki transportu:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej dysponuje następującymi samochodami służbowymi osobowymi:

L.p.

jednostka organizacyjna

marka, model

rok produkcji

wartość bilansowa na dzień 31.12.2018 r.

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu

Opel Astra II

2004

48 099,00 zł

Prokuratura Rejonowa
w Cieszynie

Skoda Fabia II Combi Ambition

2013

41 299,00 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku-Białej

Skoda Octavia Tour II

2011

52 152,00 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Południe
w Bielsku-Białej

Skoda Fabia II Combi Ambition

2012

46 000,00 zł

Prokuratura Okręgowa
w Bielsku-Białej

Skoda Octavia Ambition

2015

809,25 zł

 

Środki trwałe:

Informacja o środkach trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej

L.p.

Nazwa środka trwałego według klasyfikacji środków trwałych

wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

1

Urządzenia techniczne i maszyny

2 265 825,43 zł

Inne Środki trwałe

376 924,55 zł

 

Razem pozostałe środki trwałe prokuratur okręgu bielskiego na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2 210 015,74 zł