Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjno@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Nieruchomości:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej posiada budynki i lokale :

L.p.

jednostka organizacyjna

adres budynku, lub lokalu

forma własności

powierzchnia w m2

wartość bilansowa na dzień 31.12.2018 r.

1

Prokuratura Okręgowa
w Bielsku - Białej

Bielsko - Biała 
ul. Legionów 79

trwały zarząd

1.757,56

12 688 798,34 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku - Białej

Bielsko - Biała ul. Listopadowa 31

trwały zarząd

1.094

257 495,68 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Południe
w Bielsku-Białej

Bielsko - Biała ul. Sobieskiego 9

trwały zarząd

1.320

151 499,12 zł

Prokuratura Rejonowa
w Cieszynie

Cieszyn ul. Gancarska 8

lokal użyczenie

669

x

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu

Żywiec ul. Powstańców Śląskich 9

trwały zarząd

1.198

1 489 000,00 zł

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu

Żywiec ul. Powstańców Śląskich 9

trwały zarząd

23

24 700,00 zł

Grunty

L.p.

jednostka organizacyjna

położenie gruntu

forma własności

powierzchnia w m2

wartość na dzień 31.12.2018 r.

1

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

Cieszyn ul. Wojska Polskiego 5

trwały zarząd

4 065

87 828,91 zł

 

Środki transportu:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej dysponuje następującymi samochodami służbowymi osobowymi:

L.p.

jednostka organizacyjna

marka, model

rok produkcji

wartość bilansowa na dzień 31.12.2018 r.

Prokuratura Rejonowa
w Żywcu

Opel Astra II

2004

48 099,00 zł

Prokuratura Rejonowa
w Cieszynie

Skoda Fabia II Combi Ambition

2013

41 299,00 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku-Białej

Skoda Octavia Tour II

2011

52 152,00 zł

Prokuratura Rejonowa
Bielsko-Biała-Południe
w Bielsku-Białej

Skoda Fabia II Combi Ambition

2012

46 000,00 zł

Prokuratura Okręgowa
w Bielsku-Białej

Skoda Octavia Ambition

2015

809,25 zł

 

Środki trwałe:

Informacja o środkach trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej

L.p.

Nazwa środka trwałego według klasyfikacji środków trwałych

wartość bilansowa według stanu na dzień 31.12.2018 r.

1

Urządzenia techniczne i maszyny

2 265 825,43 zł

Inne Środki trwałe

376 924,55 zł

 

Razem pozostałe środki trwałe prokuratur okręgu bielskiego na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2 210 015,74 zł