Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej - Mariusz Lampart

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej - Damian Sztachelek

Naczelnik I Wydziału Śledczego - Małgorzata Suchińska

Naczelnik II Wydziału do spraw Przestępczości Gospodarczej - Paweł Bania

Naczelnik IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego - Agnieszka Michulec

Kierownik IX Samodzielnego Działu ds Informatyzacji i Analiz - Marek Lachendro

Wizytatorzy - Jan Wykręt, Arkadiusz Jóźwiak

VII Wydział Budżetowo-Administracyjny: Dyrektor Finansowo-Administracyjny – Monika Łoboda

Główny Księgowy – Danuta Raszka