Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjno@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Bielsko-Biała, dnia 11 grudnia 2019 roku

PO VII WB 262.23.2019

 

OGŁOSZENIE

 

o wyborze firmy świadczącej usługi w zakresie systematycznej dostawy w 2020 roku prasy
zamówionej przez Zamawiającego, do siedziby: Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej,
Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku-Białej, Prokuratury Rejonowej w Cieszynie oraz Prokuratury Rejonowej w Żywcu

 

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 


 

Bielsko-Biała, dnia 20 listopada 2019 r.

PO VII WBA 262.23.2019

OGŁOSZENIE

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ulica Legionów 79
zgłasza zapotrzebowanie na świadczenie w 2020 roku
sprzedaży wraz z codzienną dostawą prasy do siedzib poszczególnych
prokuratur okręgu bielskiego.
Dla celów ofertowych niezbędnym jest pobranie opisu przedmiotu
zamówienia wraz z załącznikami ze strony internetowej Zamawiającego.
Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu
33 4758 164 w godzinach od 9.00 do 13.00.
Termin złożenia ofert upływa dnia 03 grudnia 2019 r.

 

Prokurator Okręgowy
Mariusz Lampart

 

    


 

Bielsko-Biała, dnia 05 września 2019 r.

PO VII WB 262.17.2019

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ulica Legionów 79
zgłasza zapotrzebowanie na „Zakup wraz z dostawą artykułów
biurowych i papierniczych dla potrzeb prokuratur okręgu bielskiego”.

Dla celów ofertowych niezbędnym jest pobranie ze strony
internetowej Zamawiającego: www.bb.po.gov.pl
dokumentacji tj. formularza cenowego wraz z opisem przedmiotu
zamówienia i projektem umowy.

Termin złożenia ofert upływa dnia 20 września 2019 roku.

Prokurator Okręgowy
Mariusz Lampart

   Bielsko-Biała, dnia 30 września 2019 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 


Bielsko-Biała, dnia 08 lipca 2019 r.

PO VII WB 262.13.2019

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ulica Legionów 79
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu dla zadania:
"Zakup obsługi technicznej urządzeń kserograficznych użytkowanych w prokuraturach
okręgu bielskiego".

Dla celów złożenia oferty niezbędnym jest zapoznanie się z dokumentacją zamieszczoną na
stronie internetowej Zamawiającego: www.bb.po.gov.pl
w zakładce: zamówienia - ogłoszenia aktualne.

Formularz ofertowy można składać w formie elektronicznej na adres e-mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub papierowej w siedzibie Zamawiającego
w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 79.

W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty złożonej w formie elektronicznej Zamawiający
będzie wymagał przedłożenia dokumentu.

Dodatkowe informacje można uzyslać u osób wskazanych do kontaktu
w Opisie przedmiotu zamówienia.

Termin złożenia ofert upływa dnia 15 lipca 2019 roku.

Prokurator Okręgowy
Mariusz Lampart

    


Bielsko-Biała, dnia 16 lipca 2019r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Bielsko-Biała, dnia 08 lipca 2019 r.

PO VII WB 262.10.2019

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej,
z siedzibą przy ulica Legionów 79
zgłasza zapotrzebowanie na zakup asortymentu informatycznego
wymienionego w dokumentacji postępowania.

Dla celów złożenia oferty cenowej należy pobrać dokumentację znajdującą
się stronie internetowej Zamawiającego: www.bb.po.gov.pl
w zakładce: zamówienia - ogłoszenia aktualne.

Termin złożenia ofert upływa dnia 12 lipca 2019 roku.

Prokurator Okręgowy
Mariusz Lampart

    


Bielsko-Biała, dnia 15 lipca 2019r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY