Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjno@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Bielsko-Biała, dnia 16 czerwca 2020 r.

Sygnatura: PO VII WBA 262.5.2020

Ogłoszenie

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
z siedzibą przy ulicy Legionów 79

zgłasza zapotrzebowanie na zakup środków czystości dla potrzeb
prokuratur okręgu bielskiego.

Dla celów złożenia oferty cenowej należy pobrać dokumentację znajdującą
się na stronie internetowej Zamawiającego www.bb.po.gov.pl
w zakładce : zamówienia - ogłoszenia aktualne.

Termin złożenia ofert upływa dnia 09 lipca 2020 roku

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

  

 


Bielsko-Biała, dnia 13 lipca 2020 r.

Sygnatura: PO VII WBA 262.5.2020

Informacja

 

Ze względu na rozbieżności w terminie składania ofert
Zamawiający informuje, że oferty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie
w siedzibie Zamawiającego tj. Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej
przy ulicy Legionów 79 - parter biuro podawcze
do dnia 15 lipca 2020 roku.
Za zaistniałą sytuację i utrudnienia wynikłe z tego tytułu przepraszamy.

 

Renata Kaleta
Specjalista ds.zamówień publicznych
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej


 Bielsko-Biała, dnia 22 lipca 2020 r.

Sygnatura: PO VII WB 262.5.2020

Ogłoszenie
o wyborze oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Legionów 79
informuje,
iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty dla zakupu i sukcesywnej dostawy środków
czystości do siedziby Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuratury Rejonowej
Bielsko-Biała-Południe i Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku-Białej, Prokuratury Rejonowej w Cieszynie
oraz Prokuratury Rejonowej w Żywcu.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


 

Bielsko-Biała, dnia 01 czerwca 2020 r.

Sygnatura: PO VII WB 262.4.2020

OGŁOSZENIE

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
z siedzibą przy ulicy Legionów 79

zgłasza zapotrzebowanie na zakup usług przeglądu i konserwacji systemów
zabezpieczeń SSWiN, SKD, SVD i CCTV w budynkach prokuratur okręgu
bielskiego
 wymienionego w dokumentacji postępowania.

Dla celów złożenia oferty cenowej należy pobrać dokumentację znajdującą
się na stronie internetowej Zamawiającego www.bb.po.gov.pl
w zakładce: zamówienia - ogłoszenia aktualne.

Termin złożenia ofert upływa dnia: 10 czerwca 2020 roku.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

  


Bielsko-Biała, dnia 18 czerwca 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

 

Bielsko-Biała, dnia 13 maja 2020 r.

Sygn. PO VII WB 262.2.2020

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

z siedzibą przy ulicy Legionów 79,
zgłasza zapotrzebowanie na zakup asortymentu informatycznego
wymienionego w dokumentacji postępowania.

Dla celów zgłoszenia oferty cenowej należy pobrać dokumentację znajdującą
się na stronie internetowej Zamawiającego www.bb.po.gov.pl
w zakładce: zamówienia - ogłoszenia aktualne.

Termin złożenia ofert upływa dnia 21 maja 2020 r.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

   

 


 Bielsko-Biała, dnia 02 czerwca 2020 r.

Sygn. PO VII WB 262.2.2020

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Legionów 79
informuje,

iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż asortymentu informatycznego
wymienionego w ogłoszeniu z dnia 12 maja 2020 roku.

Wybranym sprzedawcą jest firma "Kontrast" Systemy Komputerowe Radosław Zaniewski
z Bielska-Białej, ul. Piastowska 43 - kwota brutto 13.986,00 złotych - oferta nr 7.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 


 

Bielsko-Biała, dnia 11 grudnia 2019 roku

PO VII WB 262.23.2019

 

OGŁOSZENIE

 

o wyborze firmy świadczącej usługi w zakresie systematycznej dostawy w 2020 roku prasy
zamówionej przez Zamawiającego, do siedziby: Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej,
Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ
w Bielsku-Białej, Prokuratury Rejonowej w Cieszynie oraz Prokuratury Rejonowej w Żywcu

 

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 


 

Bielsko-Biała, dnia 20 listopada 2019 r.

PO VII WBA 262.23.2019

OGŁOSZENIE

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ulica Legionów 79
zgłasza zapotrzebowanie na świadczenie w 2020 roku
sprzedaży wraz z codzienną dostawą prasy do siedzib poszczególnych
prokuratur okręgu bielskiego.
Dla celów ofertowych niezbędnym jest pobranie opisu przedmiotu
zamówienia wraz z załącznikami ze strony internetowej Zamawiającego.
Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu
33 4758 164 w godzinach od 9.00 do 13.00.
Termin złożenia ofert upływa dnia 03 grudnia 2019 r.

 

Prokurator Okręgowy
Mariusz Lampart