Śledztwo w sprawie katastrofy w Szczyrku 4 grudnia 2019 r.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej funkcjonariusze Policji zatrzymali dziś ( 18 grudnia 2019 roku),  trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym  zdarzenia,  które miało miejsce 4 grudnia 2019 roku w Szczyrku.

Zatrzymani to Roman D. - prezes firmy budowlanej , która zleciła przewiert pod ul. Leszczynową oraz Marcin S. i Józef D.  - pracownicy  firmy budowlanej, specjalizującej się w przewiertach podziemnych i wykonujący to zlecenie.

Osoby te  usłyszą zarzuty popełnienia czynu z art. 163 kk, polegającego na sprowadzeniu pożaru i zawaleniu się budynku w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. Grozi im kara  do 12 lat pozbawienia wolności.

Po zakończeniu powyższych czynności procesowych udzielone zostaną  szersze  informacje w tej sprawie.


 

Śledztwo w sprawie 12 latki, która urodziła dziecko

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej prowadzi śledztwo w sprawie doprowadzenia do obcowania płciowego z małoletnią pokrzywdzoną w wieku 12 lat, tj. o czyn. z art. 200 kk.
Pokrzywdzona w wyniku zaistniałego zdarzenia zaszła w ciążę, do rozwiązania której (urodzenie zdrowego dziecka) doszło już w trakcie trwającego śledztwa.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył do organów ścigania Sąd Rodzinny, pod którego opieką znajdowała się pokrzywdzona.
Postępowania prowadzone jest w sprawie, do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Z uwagi na charakter czynu, którego dotyczy postępowanie oraz właściwości osobiste pokrzywdzonej, która jest osobą małoletnią, zgodnie z obowiązującą procedurą prokuratura złożyła wniosek o przesłuchanie pokrzywdzonej przed sądem.
Obecnie trwa oczekiwanie na wyznaczenie terminu posiedzenia w tej sprawie.
Przestępstwo z art. 200 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 2 lat do 12.


 

Unieważnienie niekorzystnej dla strony umowy pożyczki zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w dniu 07 lutego 2018r. pozew o stwierdzenie nieważności umowy pożyczki i umowy o przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie, położonej w Buczkowicach, zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem w dniu 10 czerwca 2015r., pomiędzy pozwanymi Mariuszem K. a Joanną A. reprezentowaną przez Piotra A., ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.
Wymieniona nieruchomość została przejęta przez Joannę A. w wykonaniu umowy pożyczki w faktycznej kwocie 70.000 zł, pomimo iż w akcie notarialnym wpisana została kwota 124.000 zł. Pożyczka zabezpieczona została umową przeniesienia własności nieruchomości położonej w miejscowości Buczkowice stanowiącej działkę o pow. 1.267 m2, zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o rzeczywistej wartości 404. 375 zł, pomimo, że w akcie notarialny przyjęto wartość 130.000 zł.
Wyrokiem z dnia 26 lipca 2019r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uwzględnił pozew Prokuratury i orzekł zgodnie z pozwem ustalając, że wskazane wyżej umowy są nieważne.
Wyrok nie jest prawomocny.
Sprawa stanowi pokłosie prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwa sygn. PO I Ds. 53.2016 prowadzonego przeciwko wielu osobom podejrzanym o szereg wyłudzeń własności nieruchomości, pod pozorem udzielania pożyczek połączonych z przeniesieniem własności tych nieruchomości.


 

Zatrzymanie i areszt w sprawie oszustwa „na wnuczka”

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała – Północ w Bielsku-Białej Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec podejrzanego Grzegorza K., który wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi sprawcami w dniu 18 lipca 2019r. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30 tysięcy złotych na szkodę 69-cio letniej mieszkanki Bielska-Białej.
Postępowanie w tej sprawie prokuratura prowadzi wspólnie z IV Komisariatem Policji w Bielsku-Białej.
Ponieważ proceder oszustw „na wnuczka” pomimo wysiłków organów ścigania nadal jest wykorzystywany skutecznie przez środowiska przestępcze, po raz kolejny apelujemy o nie przekazywanie żadnych kwot pieniędzy ani jakichkolwiek wartościowych rzeczy osobom podającym się za funkcjonariuszy Policji lub innych służb.
Przypominamy, że organy ścigania i każdego rodzaju służby nie wykorzystują dla potrzeb swojej działalności pieniędzy czy jakichkolwiek innych rzeczy pożyczanych czy użyczanych od obywateli.
Jednocześnie należy wskazać, że oferowanie „pomocy” w zamian za pieniądze lub rzeczy wartościowe przez funkcjonariusza państwowego, jakim np. jest policjant dla potencjonalnego sprawcy przestępstwa czy też osoby pokrzywdzonej przestępstwem, stanowi przestępstwo jako czyn o charakterze korupcjogennym i może wiązać się z odpowiedzialnością osoby uczestniczącej w takim czynie, dlatego w każdym z tego rodzaju przypadkach należy powiadamiać najbliższą jednostkę Policji.


 

Śledztwo w sprawie automatów do gier hazardowych

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej prowadzi pod sygn. PO II Ds 10.2018 śledztwo w sprawie założenia i kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, polegających na organizowaniu gier losowych na automatach wbrew przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych oraz na uzyskiwaniu z tego tytułu znacznych środków pieniężnych niezgłaszanych właściwemu urzędowi skarbowemu i uzyskiwanie przez to nieujawnionych źródeł dochodu a nadto przyjmowanie, przekazywanie i przenoszenie własności środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem czynów zabronionych, to jest o przestępstwo z art. 107 § 1 kks, art. 258 § 1 i 3 kk, art. 299 § 1 i 5 kk.
W związku z prowadzonym śledztwem w dniu 12 czerwca 2019r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, Krajowej Administracji Skarbowej, wraz z technikami z zakresu informatyki śledczej dokonali przeszukań w wyniku których zabezpieczono u 69 podmiotów prowadzących działalność na terenie województw górnośląskiego, dolnośląskiego mazowieckiego oraz w innych częściach kraju, obszerną dokumentację finansowo – księgową, bankową, pracowniczą oraz dokumenty związane z działalnością tych podmiotów, a także kilkadziesiąt jednostek komputerowych, kilkadziesiąt nośników pamięci w postaci pendriv’ów. Ponadto ujawniono i zabezpieczono w sumie ponad 340 tysięcy złotych, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzą one z organizowania gier na automatach wbrew przepisom ustawy.
W śledztwie jak dotąd zarzuty przedstawiono 5 podejrzanym i ma ono charakter rozwojowy.
Za czyny zarzucane podejrzanym czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.