Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach akcji, która odbędzie się w dniach od 21 do 28 lutego 2020 r.,
wyznaczeni prokuratorzy będą pełnić dyżury w celu udzielenia porad prawnych osobom pokrzywdzonym.
Dyżury będą pełnione przez Prokuratorów poszczególnych jednostek organizacyjnych w dniach 21 oraz 24-28 luty 2020 r. w godzinach od 9.00 do 15.00:

  1. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79
  2. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 9
  3. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, ul. Listopadowa 31
  4. Prokuratura Rejonowa w Cieszynie, ul. Garncarska 8
  5. Prokuratura Rejonowa w Żywcu, ul. Powstańców Śląskich 9.

 


 

  !!! UWAGA !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej,
dzień 24 grudnia 2019 roku jest dniem wolnym od pracy,
do odpracowania 28 grudnia 2019 roku.

 


 

4. Kongres Nauk Sądowych na Uniwersytecie Warszawskim


Ogłoszenie o podjęciu zawieszonego śledztwa

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej zawiadamia pokrzywdzonych i ich pełnomocników, że w dniu 06.05.2019 r. zostało wydane postanowieniu o podjęciu zawieszonego śledztwa o sygn. V Ds 59/13/Sp i zarejestrowane pod sygn. PO II Ds. 22.2019 w sprawie podejrzenia doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Biura Podróży „OK Services Travel” sp. z o.o. z/s w Bielsku-Białej przez przedstawicieli tego biura, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartych umów w zakresie zorganizowanych imprez turystycznych na terenie Grecji oraz innych państw w 2013r., tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i inne. Śledztwo podjęte w związku z pozyskaniem opinii biegłych z zakresu analizy ryzyka gospodarczego, a także uzyskaniem pełnej pomocy prawnej w zakresie współpracy OK Service Travel sp. z o.o. z zagranicznymi podmiotami. Na powyższe postanowienie służy pokrzywdzonemu zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenie odpisu postanowienia (art. 22 § 2 kpk, art. 465 § 1 i 2 kpk). Wniesienie zażalenia po terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2. Art. 460 kpk). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Prokurator
Prokuratury Okręgowej
Jarosław Babiński


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach akcji, która odbędzie się w dniach od 18 do 22 lutego 2019 r.,
wyznaczeni prokuratorzy będą pełnić dyżury w celu udzielania porad prawnych osobom pokrzywdzonym.
Dyżury będą pełnione przez prokuratorów poszczególnych jednostek organizacyjnych w godzinach od 09:00 do 15:00:
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79
Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 9
Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, ul. Listopadowa 31
Prokuratura Rejonowa w Cieszynie, ul. Garncarska 8
Prokuratura Rejonowa w Żywcu, ul. Powstańców Śląskich 9