Bielsko-Biała, dnia 02 kwietnia 2021 r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.2.2021

 

OGŁOSZENIE

 

Prokuratur Okręgowy w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na staż urzędniczy w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej:

stanowisko: STAŻYSTA - docelowe stanowisko KSIĘGOWY
liczba etatów:1 etat (umowa o pracę)
miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury konkursu należy przesłać w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. na adres siedziby Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała z adnotacją na kopercie "oferta pracy - konkurs PO IV WOS 1111.2.2021".

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

    

 


 

Bielsko-Biała, dnia 02 kwietnia 2021 r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.1.2021

 

OGŁOSZENIE

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego:

stanowisko: INSPEKTOR ds. BHP i OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
liczba etatów: wymiar 1/4 etatu (umowa o pracę)
miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej i podległe prokuratury rejonowe na terenie Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca.

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury konkursu należy przesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. na adres siedziby Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała z adnotacją na kopercie "oferta pracy - konkurs PO IV WOS 1111.1.2021".

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

    

 


 

Bielsko-Biała, dnia 20 stycznia 2021 r.

Sygnatura PO IV WOS 1112.2.2021

 

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej poszukuje pracownika na wolne stanowisko
sekretarki/sekretarza w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa)
w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury ogłoszenia należy składać w terminie
do dnia 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79,
43-400 Bielsko-Biała lub przesłać na wskazany powyżej adres, z adnotacją na kopercie "oferta
pracy PO IV WOS 1112.2.2021".

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

    

 


Sygnatura PO IV WOS 1112.2.2021

 

Bielsko-Biała, dnia 25 lutego 2021 r.

 


OGŁOSZENIE

o wynikach naboru na stanowisko
sekretarki/sekretarza w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa)
w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

 

 


 

Bielsko-Biała, dnia 30 listopada 2020 roku

Sygnatura: PO IV WOS 1111.11.2020

Protokół z przeprowadzenia I etapu konkursu
na staż urzędniczy na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu (umowa o pracę – 1 etat)