Drukuj

Bielsko-Biała, dnia 02 kwietnia 2021 r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.1.2021

 

OGŁOSZENIE

 

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego:

stanowisko: INSPEKTOR ds. BHP i OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
liczba etatów: wymiar 1/4 etatu (umowa o pracę)
miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej i podległe prokuratury rejonowe na terenie Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca.

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury konkursu należy przesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. na adres siedziby Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała z adnotacją na kopercie "oferta pracy - konkurs PO IV WOS 1111.1.2021".

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart