Status Prawny

Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej jest państwową jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej.
Podstawy prawne działalności:

  • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze ( Dz.U.2017.1767 j.t. z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz.U.2017.1206 j.t. z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ( Dz.U.2018.1435 j.t. z późn. zm.)

Zakres właściwości terytorialnej:

Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej działa w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach i zakresem swojego działania obejmuje obszar właściwości czterech prokuratur rejonowych.


Prokuratury Rejonowe okręgu bielskiego:
Prokuratura Rejonowa Bielsko - Biała Południe w Bielsku - Białej
Prokuratura Rejonowa Bielsko - Biała Północ w Bielsku - Białej
Prokuratura Rejonowa w Cieszynie
Prokuratura Rejonowa w Żywcu