Podstawy prawne

Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej została określona Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej Nr 37/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej oraz zadań komórek organizacyjnych.

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej stanowią:

 1. Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej,
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej.

 

W skład Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. I Wydział Śledczy
 2. II Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej
 3. IV Wydział Organizacyjno-Sądowy
 4. VII Wydział Budżetowo-Administracyjny
 5. IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz
 6. X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 7. Stanowisko Audytora wewnętrznego
 8. Stanowisko Inspektora do Spraw Obronnych
 9. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych