Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.

Bielsko-Biała, dnia 09 listopada 2020 roku

Sygnatura PO VII WB 261.2.2020

OGŁOSZENIE

Prokuratura Okręgowego w Bielsku-Białej

z siedzibą przy ulicy Legionów 79

informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na zakup usługi grupowego
ubezpieczenia na życie dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i podległych jej jednostek prokuratur oraz członków ich rodzin.

Dla celów złożenia oferty cenowej należy pobrać dokumentację znajdującą się
m.in. na stronie internetowej Zamawiającego www.bb.po.gov.pl
w zakładce: zamówienia - przetargi aktualne.

Termin złożenia ofert upływa dnia 18 listopada 2020 roku do godziny 15:00.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi
w dniu 18 listopada 2020 roku o godzinie 15:15 w siedzibie Zamawiającego.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

       

 

Opublikowano, dnia 09 listopada 2020 r.
Opublikował: Piotr Wysocki


 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Opublikowano, dnia 12 listopada 2020 r.
Opublikował: Piotr Wysocki


 

Wyjaśnienia treści SIWZ

UWAGA - zmiana terminu otwarcia ofert.

   

Opublikowano dnia 17 listopada 2020 r.
Opublikował: Rafał Pyka


Bielsko-Biała, dnia 24 listopada 2020 roku


Protokół z otwarcia ofert 

 

Opublikowano dnia 24 listopada 2020 r.
Opublikował: Tomasz Domagalski


 

Bielsko-Biała, dnia 27 listopada 2020 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Opublikowano dnia 27 listopada 2020 r.
Opublikował: Tomasz Domagalski


 

Przetarg nr PO VII WB 261.7.2020

Nazwa postępowania:

Przetarg nieograniczony dla zadania "Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących używanych w prokuraturach okręgu bielskiego tj. Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie oraz Prokuraturze Rejonowej w Żywcu".

Termin składania oferty/wniosku:

Oferty należy składać w formie papierowej, w siedzibie Zamawiającego, w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 79. Termin złożenia ofert upływa dnia 07 września 2020 r. do godziny 14.00.

Szacunkowa wartość zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 139 000,00 euro.

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony. Numer ogłoszenia: 578365-N-2020

Dokumentacja:

     

Opublikowano, dnia 28 sierpnia 2020 r.
Opublikował: Piotr Wysocki


Odpowiedzi na pytania:

Opublikowano, dnia 02 września 2020 r.
Opublikował: Piotr Wysocki


Protokół z otwarcia ofert:

Opublikowano, dnia 07 września 2020 r.
Opublikował: Piotr Wysocki


Wybór najkorzystniejszej oferty:

Opublikowano, dnia 28 września 2020 r.
Opublikował: Piotr Wysocki


Przetarg nr PO VII WB 261.6.2020

Nazwa postępowania:

Przetarg nieograniczony dla zadania "Remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej 31".

Termin składania oferty/wniosku:

Oferty należy składać w formie papierowej, w siedzibie Zamawiającego, w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 79. Termin złożenia ofert upływa dnia 07 sierpnia 2020 r. do godziny 9.00.

Szacunkowa wartość zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 139 000,00 euro.

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony. Numer ogłoszenia: 565537-N-2020

Dokumentacja:

   

Załączniki:

                                                                               

Protokół z otwarcia ofert do sprawy PO VII WBA 261.6.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty

Przetarg nr PO VII WB 261.5.2.2020

Nazwa postępowania:

Zakup usługi przewozu zwłok dla potrzeb: CZĘŚĆ I obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, CZĘŚĆ II obejmuje teren działania Prokuratury Rejonowej w Cieszynie, CZĘŚĆ III obejmuje teren działania Prokuratury Rejonowej w Żywcu.

Termin składania oferty/wniosku:

Oferty należy składać w formie papierowej, w siedzibie Zamawiającego, w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 79. Termin złożenia ofert upływa dnia 15 czerwca 2020 roku do godz. 16:15.

Szacunkowa wartość zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 139 000,00 euro.

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony. Numer ogłoszenia: 546721-N-2020

Dokumentacja:

   

 

Bielsko - Biała 15 czerwca 2020

Protokół z otwarcia ofert na
Zakup usługi przewozu zwłok dla potrzeb: CZĘŚĆ I obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, CZĘŚĆ II obejmuje teren działania Prokuratury Rejonowej w Cieszynie, CZĘŚĆ III obejmuje teren działania Prokuratury Rejonowej w Żywcu.

 

Bielsko - Biała 18 czerwca 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty