Bielsko-Biała, dnia 17 marca 2020 r.

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie nr 18/2020

 

Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Bielsku-Białej oraz podległych prokuratur rejonowych w związku z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Prokurator Okręgowy

Mariusz Lampart

 

 


KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ DOT. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I STRON POSTĘPOWANIA.

 

            W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich kwestii nie wymagających osobistego stawiennictwa w poszczególnych prokuraturach okręgu bielskiego drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna: tel. + 48 33 47-58-100,

sekretariat I Wydział Śledczy: tel. + 48 33 47-58-103, + 48 33 47-58-144, fax + 48 33 47-58-104, email: wydzial.sledczy@bb.po.gov.pl,

sekretariat II Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej: tel. + 48 33 47-58-102, 33 47-58-177,
33 47-58-178, fax + 48 33 47-58-125, email: wydzial.pg@bb.po.gov.pl

sekretariat IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego: tel. +48 33 47-58-162, 33 47-58-163,
fax + 48 33 47-58-112, email: wydzial.organizacyjny@bb.po.gov.pl

sekretariat VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego , tel. +48 33 47-58-161, email: wydzial.budzetowy@bb.po.gov.pl

kadry, tel. +48 33 47-58-158, fax 33 47-58-108, email: kadry@bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-500

fax + 48 33 47-58-505

email: poczta@bielsko-pd.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-200

fax + 48 33 47-58-205

email: poczta@bielsko-pn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-300

fax + 48 33 47-58-305

email: poczta@cieszyn.bb.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Żywcu

centrala telefoniczna : + 48 33 47-58-400

fax + 48 33 47-58-405

email: poczta@zywiec.bb.po.gov.pl


 

!!! UWAGA !!!

Informujemy, iż dyżury skargowe pełnione przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
i prokuratur rejonowych okręgu bielskiego,

zostają odwołane na czas nieokreślony.


Numery Kont Bankowych Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej

Dochody budżetowe (wpłaty tytułem opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy)

Nr 87 1010 1212 0025 8322 3100 0000 PL
NBP Oddział w Katowicach


Obsługa sum depozytowych PL (wpłaty z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych)
wpłata gotówkowa bez prowizji tylko i wyłącznie w placówkach:

Banku Pekao SA na konto

Nr 80 1240 6957 0111 0000 0000 1139 PL

(w polu nazwa odbiorcy na blankiecie wpłaty wartością stałą jest BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO)

oraz

Banku Pocztowego SA na konto

Nr 66 1320 0022 0336 0000 0000 0760 PL

(w polu nazwa odbiorcy na blankiecie wpłaty wartością stałą jest BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO)


Konto do wpłat bezgotówkowych
Nr 66 1130 1091 0003 9086 0290 0001 PL
BGK Oddział w Katowicach

Obsługa sum depozytowych – walutowych
Nr 29 1010 1212 0025 8315 7197 8000 EUR
NBP Oddział w Katowicach

Nr 24 1010 1212 0025 8315 7178 7000 USD
NBP Oddział w Katowicach

Numer rachunku sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia wykonania robót)
Nr 20 1130 1091 0003 9086 0220 0004
BGK Oddział w Katowicach