Prawa pokrzywdzonegoPouczenie pokrzywdzonego i podejrzanego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach


Pouczenie o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

 

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego